Заместник областният управител Станислав Николов бе гост на патронния празник на Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново. Учебната институция отбеляза 52-годишнина от създаването си с тържество в двора на гимназията.

Празникът започна с химна на Република България, издигане на националното знаме, приветствия и продължи с концертна програма.

В словото си директорът Ангел Гушев подчерта, че през тези години гимназията много пъти е сменяла своята сграда, сменяли са се учителите, директорите, учениците, но духът и стремежът за успехи, и победи са останали непроменени.

„Петдесет и две години, които отекват не само във Велико Търново и България, но и по света, заради хилядите лекари, инженери, компютърни специалисти, архитекти, юристи, учители, университетски преподаватели, политици и общественици. Петдесет и две години, градейки своя авторитет, издигаме и авторитета на Велико Търново в сферата на образованието. Петдесет и две години нашите ученици ни радват с успехите си на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси“, изтъкна още директорът на ПМГ. По думите му през последните години благодарение на доброто партньорство с Община В. Търново и Министерство на образованието и науката успешно са реализирани редица проекти, довели до подобряване на материалната база и преминаването на едносменен режим.

„Нека си спомним думите на Васил Друмев, че науката е един от най-могъщите двигатели на човечеството и си пожелаем да съхраним този стремеж за познание, защото той гради утрешния ден“, каза още Ангел Гушев.

От името на областния управител инж. Георги Гугучков и от свое име поздрав за празника отправи и заместник областният управител Станислав Николов.

„Математиката е езикът на вселената и тези, които могат да го говорят, ще имат силата да отключат нейните тайни. Ясно е, че всички вие в ПМГ „Васил Друмев“ вървите устремено по пътя на познанието, някой с по-големи крачки, други с по-малки, и така продължавате да разширявате границите на възможното чрез изучаване на математиката, природните науки и чуждите езици. Образованието е ключът към разгръщането на потенциала ви като пълноценни членове на нашето общество. Нека всяко едно предизвикателство да бъде за вас поредната победа. Сега е времето да се забавлявате, но и да учите, и заедно със своите учители да дадете полет на мечтите и талантите си, да положите основите на бъдещите ви интереси, а може би дори професии, които ще ви изградят като добри, креативни и успешни личности“,  каза заместник областният управител Станислав Николов.