15 искания за финансиране от Републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет бяха одобрени от Областната ресорна комисия. Заседанието на Областната комисия се проведе онлайн и бе водено от областния управител инж. Георги Гугучков, а в него участваха представители на НВУ, РДПБЗН, ОД МВР, РЗИ, РИОСВ, “Напоителни системи”, ЦСМП, експерти от Областна администрация Велико Търново и други институции.

Осем от подкрепените искания са на областния управител и се отнасят до предоставяне на средства от държавния бюджет за обекти, включени във втория планов период /2023 г./ на актуализираната Програма за планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в областта за периода 2022 0 2024 г. Две от исканията са на кмета на община Стражица, а останалите пет – на кмета на община Велико Търново. Всички те бяха приети единодушно.

32 472 лв. с ДДС бяха поискани за почистване на два участъка от река Бебровска в землището на село Беброво. 83 606 лв. с ДДС са нужни за почистване на коритото на р. Голяма река в участъка от масивен стоманобетонен мост на ул. „Промишлена“ до разстояние 3 км. в землищата на гр. Стражица и с. Благоево. 520 914 лв. с ДДС трябват за почистване на участък от 450 м. от р. Янтра след каменния мост за кв. „Св. гора“. Други 46 818 лв. с ДДС са заявени за почистване на участък от р. Елийска извън урбанизираната територия на гр. Полски Тръмбеш и с. Каранци посока р. Янтра, а 1,096 млн. лв. с ДДС са необходими за почистване на р. Джулюнска под съществуващия масивен бент. Областният управител отправи още искане за финансиране от 99 922 лв. с ДДС за почистване на речен участък южно от с. Совата в близост до мостово съоръжение; 47 278 лв. с ДДС за почистване на участък, североизточно от с. Царевец в посока местността „Паметниците“ край град Свищов и 70 212 лв. с ДДС за почистване участък по коритото на р. Стара река в землището на с. Кесарево, община Стражица.

Исканията на кмета на Община Стражица са за отпускане на 895 784 лв. с ДДС за ремонт и възстановителни работи на язовирна стена и съоръженията към нея в местността „Казъл дере“, както и на други 2,928 млн. лв. за частична корекция коритото на река „Стара река“ с. Кесарево.

 

Исканията от кмета на Община Велико Търново са за: възстановяване на две улици, прилежащи на Гробищен парк съответно за 127 937 лв. с ДДС и 89 825 лв. с ДДС;  възстановяване на част от улична настилка на стойност 4 672 лв. с ДДС, възстановяване на част Присовското дере, прилежащо на крайбрежна улица за 101 405 лв. и възстановяване на прилежаща крайбрежна улица на стойност 97 993 лв. с ДДС.