Областният управител инж. Георги Гугучков свика работна среща по проблема с осигуряване на питейна вода в община Павликени. На нея присъстваха управителят на  ВиК „Йовковци“ ООД Илиян Илиев, заместникът му инж. Росен Трифонов, заместник областният управител Станислав Николов, кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на село Долна Липница Емил Илиев, представител на РЗИ в лицето на Лора Бижева, експертът ВиК към община Павликени инж. Калин Нейков и Тоня Донева, която е главен секретар на Асоциация по ВиК.

Един от акцентите на срещата беше проблемът в село Долна Липница, където безводието е дългогодишно, а режимът на вода – доста строг. Основаните причини са лошото състояние на остарявала водопреносна мрежа, ежедневните аварии и намаления дебит на местния водоизточник.

Планира се до два месеца дружеството да подмени и част от довеждащия водопровод от съществуващия водоизточник, тъй като там има големи загуби на вода.

Община Павликени ще стартира процедура за изработване на работен проект за подмяна на водопроводната мрежа на цялото село Долна Липница, с който в последствие да кандидатства за целево финансиране.

На срещата се разгледаха и проблемите с водоснабдяването в селата Лесичери, Недан, Димча, Бутово, Дъскот и Горна Липница. Там основните причини са намаления дебит на местните водоизточници в следствие на дългогодишното засушаване и лошото състояние на водопроводната мрежа на населените места. Освен това каналите за напояване на земеделски площи, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД не се използват от земеделските производители. Затова, както и миналата година, ще се направи опит срещу заплащане дружеството да пусне вода по каналите, за което се ангажираха ВиК „Йовковци“ ООД и Община Павликени.

За частично решаване на проблема в село Върбовка в момента се подменя част от довеждащия  водопровод. Това ще доведе до подобряване на водоснабдяването. Водопроводът е силно компрометиран, а в края на миналата година кметство Павликени получи целево субсидиране от държавата за частичната му подмяна.

За дългосрочното решаване на проблема с безводието във Великотърновска област относно използването на язовир „Александър Стамболийски“ за питейни нужни, областният управител инж. Георги Гугучков ще направи предложение до Министерски съвет на Република България за сформиране на междуведомствена комисия. Тя трябва да проучи дали е технически възможно водите на водоема да бъдат използване за питейни цели. На срещата стана ясно, че направената от ВиК „Йовковци“ ООД проба от водите на язовира са дали обнадеждаващи резултати за нейното качество.