Над 20 граждани на община Павликени посетиха изнесената приемна на Областна администрация във връзка с изплащане на обезщетенията за Лот 5 и Лот 6 на автомагистрала „Хемус“. Това бе третата подобна среща, а отрити приемни бяха организирани и в общините Сухиндол и Полски Тръмбеш. Посетителите им бяха консултирани от старши експерт Виктория Обретенова.

Ето и кои са най-често задаваните въпроси от правоимащите:

  1. Как да се сдобия с документ за собственост, ако имам имот, подлежащ на отчуждаване и къде мога да получа повече информация?

 

!!! За документ за собственост гражданите трябва да се обръщат към Общинските служби по земеделие в съответните населени места, където може да се даде по-изчерпателна информация за историята на съответния имот.

 

  1. Нужно ли е да идваме лично в Областна администрация?

!!!Документи могат да се подават лично, но могат и да се изпратят по пощата, или чрез лицензиран пощенски оператор, а ако правоимащите имат квалифициран електронен подпис – и по електронен път.

  1. Трябва ли всички наследници на собственика на отчуждения имот да подават заявление за изплащане на обезщетения?

 

!!!Не е задължително. Може да бъде упълномощен друг/други наследници да ги представляват пред областния управител.

 

  1. Нужно ли е да бъде представен споразумителен протокол от наследниците на собственика на имота, подлежащ на отчуждаване, в който да са упоменати сумите, които следва да се получат?

 

!!! Не. Но ако се представи такъв, той ще бъде зачетен, стига да е подписан от всички наследници.

 

  1. Как да разбера каква част от имота ми е отчужден?

 

!!! На сайта на областна администрация https://vt.government.bg в  раздел „Уведомления“, са поместени решенията на Министерски съвет, с които имотите са отчуждени, както и подробен списък на засегнатите имоти по вид, площ, местонахождение, идентификатор и т.н.