При засилен интерес от страна на правоимащи граждани премина изнесената приемна на Областна администрация в община Полски Тръмбеш във връзка с изплащането на обезщетенията за Лот – 6 на автомагистрала „Хемус“.

Посетителите бяха консултирани от старши експерт Виктория Обретенова. Тя подробно разясни процедурата по набавяне на нужните документи, начина на определяне на обезщетенията и присъдения от Министерски съвет размер.

Следващата открита приемна ще е в сградата на община Павликени, зала 102 на 24 февруари /петък/  2023 г.

Във връзка с постъпили допълнителни запитвания припомняме, че няма нормативно регламентиран краен срок за приемане на заявленията. Средствата се изплащат по банков път, като за суми под 1 000 лв. е възможно обезщетенията да се изплатят и на каса в Областна администрация по желание на заявителите. Със заповед на областния управител специално определена комисия разглежда всички заявления от правоимащи лица и пристъпва към изплащане на съответните суми в рамките на законоустановените срокове.

За двете отсечки на Автомагистрала „Хемус“, които ще минават през област Велико Търново, са осигурени 4,5 млн. лв.