Областният управител инж. Георги Гугучков прие на работна среща делегация от Република Азербайджан, водена от г-н Айдън Каримов – специален представител на Президента на Република Азербайджан в района Шуша, а в състава й бяха още г-н Елшад Исгандаров – главен съветник на специалния представител на Президента на Република Азербайджан в района Шуша, г-н Турал Новрузов – заместник изпълнителен директор отдел Държавен резерват град Шуша, г-жа Елмира Фарзалиева – служител на отдел Държавен резерват град Шуша и г-жа Назрин Ахмадзаде – служител на отдел Държавен резерват град Шуша.

 

С делегацията бе и негово превъзходителство г-н Хюсейн Джалал Оглу Хюсейнов – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в нашата страна, който гостува за втори път в Областна администрация.

На срещата областният управител инж. Георги Гугучков направи кратка презентация на географското, икономическите и териториалното устройство на област Велико Търново. Той подчерта приноса на азербайджанската фондация за историческо и културно наследство „Гайдар Алиев“  за предоставените през 2015 г. средства за реставрация, консервация и социализация на музейния резерват „Трапезица“ във Велико Търново.

 

„Вярваме, че дългогодишното приятелство между  нашите две страни отваря много икономически възможности в областта на земеделието, химическите торове, строителството, отбранителната индустрия, информационните технологии, както и за енергийна диверсификация“ , подчерта инж. Георги Гугучков.

От своя страна г-н Айдън Каримов представи район Шуша и подчерта, че всички усилия на Република Азербайджан и на фондация „Гайдар Алиев“ са насочени към възстановяване на освободения и до скоро окупиран регион. В тази връзка той допълни, че град Шуша ще разчита на експерти от Велико Търново, които да помагат за реализирането на инфраструктурните проекти, възстановяването на жилищния фонд и особено на съхраняването и опазването на културно-историческото наследство на града.

Г-н Каримов сподели, че е впечатлен от архитектурата, културно-историческите паметници и туристическия интерес към Велико Търново.

В края на срещата областният управител инж. Георги Гугучков подари на специалния представител на Президента на Република Азербайджан в района Шуша, г-н Айдън Каримов и на посланик Хюсейн Хюсейнов рамкирани народни шевици като символ на целия творчески потенциал, въображението и майсторството на поколения българи. Той от своя страна получи албум с културно-историческите забележителности на район Шуша, както и значка във вид на славей и много рядко цвете, което е характерно за града и страната.