Областният управител инж. Георги Гугучков свика работна среща по почистването на дървесната и храстовата растителност в земеделските земи във Великотърновска област.

Заседанието се проведе в Гербовата зала на областна администрация и в него участваха заместник областният управител Станислав Николов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Светослав Мишев, кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев, представители на ОД МВР, Регионалната дирекция по горите, РИОСВ и общините от региона.

Областният управител настоя за по-строг контрол в целия процес – от  организацията по издаване на разрешенията през извършването на сечта, издаването на превозните билети и експедицията. Така ще бъдат избегнати съществуващи несъответствия по издадени разрешителни за сеч и експедиране на по-големи количества дървесина.