РИК за IV Великотърновски изборен район встъпи в правомощията си и бе представена от областния управител инж. Георги Гугучков. 13-членната комисия, заедно с главният секретар на Областна администрация Петя Райкова, която оглавява и техническия екип на ведомството за изборите, ще работят в синхрон по организацията и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 02.04.2023 г.

Финансовите средства в размер на 46 000 лв. за логистично осигуряване на изборните от Областна администрация са утвърдени, съобщи още инж. Гугучков. Той благодари на предишните РИК-ове за добрата работа по време на отминалите избори и увери, че администрацията ще положи нужните усилия за обезпечаване техническата дейност на Районната избирателна комисия и на над 1 300-та членове на секционните избирателни комисия в цялата област.

Председателят на РИК Десислава Йонкова коментира, че всичките 13 члена на комисията имат голям административен опит, защото са участвали повече веднъж в изборния процес. Тя призна, че задачата е много е отговорна и припомни, че предишните избори са били най-бързо приключилите по отношение приемане на резултатите, тъй като те са били с около 90% машинно гласуване.

„Сега законодателят е направил промени, при които ще имаме едновременна възможност за машинно гласуване и гласуване с хартиени бюлетини. Това няма как да не доведе до по-голямо количество време, нужно за приемането и броенето, но ние подхождаме с оптимизъм. В оперативен порядък ще определим начина на обявяване на решенията си и публичното им оповестяване“, каза още Десислава Йонкова.

РИК ще бъде ситуирана в сградата на Областна администрация, стая 219, решенията й ще бъдат оповестявани на специални табла пред тази стая, както и в интернет-страницата на РИК, а сроковете за обжалване на три дни. Работното време на комисията с граждани ще е от 9.00 до 17.00 ч. , а в почивните дни ще се работи когато изтичат срокове, определени в хронограмата на ЦИК.

Предстоят обучения на членовете на секционните избирателни комисии и във всяка една община, информира още Десислава Йонкова.