С един заместник ще работи областният управител инж. Георги Гугучков, съобщи самият той. Това ще бъде Станислав Николов, а досегашният втори вицегубернатор – Петя Райкова, в началото на месеца, подаде заявление до министър-председателя на Република България Гълъб Донев за освобождаване от длъжността.

Заявлението е прието и от 08.02.2023 г. Петя Райкова е възстановена на длъжността Главен секретар във Великотърновска областна администрация. Г-жа Райкова ще ръководи техническият екип на администрацията, който ще организира и подготви парламентарните избори на 02.04.2023 г.