Изнесени приемни за граждани организира екип на Областна администрация Велико Търново във връзка  с обезщетенията за автомагистрала „Хемус“, информира областният управител инж. Георги Гугучков.

Приемните са по повод изплащане на обезщетенията на правоимащите  лица за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на град Сухиндол, община Сухиндол, селата Куцина, Стефан Стамболово и Полски Сеновец в община Полски Тръмбеш и селата Върбовка, Бутово, Дъскот, Паскалевец и Патреш.

По време на изнесените приемни ще се проведат консултации с правоимащите граждани и организации, ще бъдат дадени насоки за правилно придвижване на процедурата и ще бъде оказана методическа помощ. Желателно е правоимащите да носят всякакви документи, свързани с имотите, подлежащи на отчуждаване, в т.ч. и уведомителни писма от инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел по-добра ориентация за наличните данни за имота.

Приемните ще се проведат както следва:

За община Сухиндол – на 17.02.2023 г. от 10.30 ч. в сградата на общината

За община Полски Тръмбеш – на 21.02.2023 г. от 10.30 ч. в сградата на общината

За община Павликени – на 24.02.2023 г. от 10.30 ч. в сградата на общината.

Междувременно в Центъра за административно обслужване на гражданите, който се намира в сградата на Областна администрация – Велико Търново на пл. „Център“ №2, стая 201 продължават да се приемат заявления от правоимащи лица с отчуждени имоти и за двете отсечки на АМ „Хемус“.