Комисията по заетост към областния съвет за регионално развитие при държавния план-прием за следващата учебна година на профилираните и професионалните гимназии и а паралелките за профилирана и професионална подготовка на средните и на обединените училища от Великотърновска област.

Заседанието се проведе в Гербовата зала на Областна администрация и на него участваха представители на общините, бюрата по труда, регионалната занаятчийска камара, обществения съвет за хората с увреждания, работодателски организации, Дирекция „Инспекция по труда“ и др. институции. Срещата бе водена от областния управител инж. Георги Гугучков и на нея присъстваха заместник областният управител Станислав Николов и главният секретар Петя Райкова.

План-приемът бе приет с една корекция, а предложението за това направи кметът на Община Сухиндол инж. Пламен Чернев. Той настоя да бъде запазена паралелката за хлебарите и сладкарите в СУ „Св. Климент Охридски“ в общинския център и пое ангажимент кметството да я дофинансира като привлече в нея поне още двама ученика. Началникът на РУО във Велико Търново инж. Розалия Личева коментира, че тези условия са приемливи и така предложението бе прието.

Тя представи и основните акценти на държавния план-прием за следващата учебна година в областта. По думите й приемът в VIII клас ще се осъществи в 38 учебни заведения в региона. Завършващите VII клас ученици са 1 828 и ще се конкурират за място в 77 паралелки. От тях професионалните са 52, а профилираните – 25. В пет паралелки ще има дуална форма на обучение по осем специалности, като изцяло новите професии, които ще се изучават в областта са: сътрудник социални дейности в СУ „Владимир Комаров“ във В. Търново, програмист на роботи в ПГ по електротехника и електроника в Г. Оряховица, техник по транспортна техника в ПТГ „В. Левски“ също в Г. Оряховица. Тези специалности са съобразени с нуждите на работодателите, които са партньори на училищата в съответните общини.

Освен това ще има 20 паралелки с дефицитни и защитени специалности за следващата учебна година.