Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе в Гербовата зала на Областна администрация Велико Търново. На срещата, водена от областният управител инж. Георги Гугучков присъстваха експерти от общините, представители на ресорните институции, а представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се включи във видео конферентна връзка.

Общините представиха конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност, които включват ремонти на пътните настилки, тротоарите и банкетите, сигнализиране с пътни знаци и пътна маркировка, монтиране на ограничителни системи и мантинели, обезопасяване на спирки на обществения транспорт, изграждане на велосипедна инфраструктура, изграждане на нови улици и общински пътища.

В община Горна Оряховица планират по две нови пешеходни пътеки в с. Първомайци и в гр. Долна Оряховица, както и една повдигната в с. Янтра. Във всички населени места автобусните спирки се нуждаят от подмяна, но ремонт ще има на най-амортизираните и то след като стане ясен бюджета на общината. Предвиден е основен ремонт на 6 участъка от общински пътища и 8 улици в град Г. Оряховица. Предвижда се и изграждане на обходен път, свръзващ индустриалните зони на града със Златарица и Елена с бъдещата АМ „Хемус“. Ще бъдат закупени и два броя електробуса, които да обслужват обществения транспорт до селата Стрелец и Паисий.

В община Лясковец ще има основен ремонт на 0,230 км. от ул. „Иван Вазов“, реконструкция на участък от общинския път Честово – Лясковец, както и машинно профилиране на банкети в участъка „Козаревец – Честово“. Предвижда се направата на 6 пешеходни пътеки и осветяването им като три от тях ще се намират на ул. „Трети март“, а останалите – на ул. „Васил Левски“.

В община Павликени е планирано цялостно преасфалтиране на 5 км. от пътя Павликени – Дъскот – Паскалевец, както и на 2,5 км. от пътя Сухиндол – Павликени – Димча, а също и на участък от ул. „Г. Кирков“ в общинския център. Ремонти ще претърпят и улиците „Съединение“, „Цар Иван Асен Втори“, „Тошо Кътев“ и „Х. Димитър“, както и три улици в гр. Бяла Черква. Ще бъде положена и пътна маркировка.

В община Полски Тръмбеш ще бъде ремонтиран 1,6 км. участък от общинския път с. Полски Сеновец – с. Стефан Стамболово, три улици в града и една в с. Страхилово. В 15-те населени места ще се извършат текущи ремонти на уличните и тротоарните настилки, както и подмяна на 76 броя стари пътни знаци. Съществуващата маркировка ще бъда опреснена.

В община Свищов през тази година е планиран основен ремонт на улици в населените места, частичен на тротоарите и подмяна на 20 броя пътни знаци в общинския център.

В община Елена конкретните дейности ще станат ясни след обсъждане на Инвестиционната програма, което предстои.

В община Златарица планират рехабилитация на участъка Росно – Калайджии – Средно село – Дълги припек /участък Горна Хаджийска – Средно село, етап 1 и етап 2 до с. Калайджии/, както и текущ ремонт на асфалтобетонната настилка на улици в общинския център и селата Росно, Дедина, Равново, Калайджии, Дединци, Чешма, Сливовица, Резач, Разсоха, Родина, Горско Ново село, Средно село, Долно Шивачево и Дълги припек. Ще се направи и текущ ремонт на няколко общински пътища. Планира се и поставянето на 82 бр. пътни знаци.

В община Стражица ще бъде извършен ремонт на ул. „Сидер войвода“ , а в с. Кесарево – на ул. „В. Левски“. В с. Камен ще има рехабилитация по ул. „В. Априлов“, ще бъде ремонтиран и пътят с. Нова Върбовка – с. Камен. Планира се поставянето на 25 пътни знака, както и опресняване на 17,5 км. пътна маркировка. На ул. „Крайбрежна“ в общинския център ще бъде изградена велоалея с дължина почти 1 км.

В община Сухиндол е планиран цялостен ремонт на ул. „Марко Вачков“, ул. „Опълченска“ и ул. „Винолей“, както и част от ул. „Х. Димитър“, „Г. С. Раковски“ и ул. „Оборище“. На ул. „Росица“ и „Лозя“ в общинския център ще бъдат изградени по една пешеходна пътека.

В община Велико Търново ще бъде извършен текущ ремонт на пътни настилки от уличната мрежа на града и населените места. Планирани са ремонти на тротоарите на ул. „Козлодуй“, ул. „Ал. Бурмов“, както и монтирането на 300 пътни знаци. На общинския път Велико Търново – с. Беляковец  ще бъде монтирана нова ограничителна система. Предстои ремонт на шест подлеза, възстановяване на хоризонталната и вертикална сигнализация в общинския център, обезопасяване и изграждане на общо 30 броя пешеходни пътеки. Два броя изкуствени неравности ще бъдат направени в с. Шереметя, а във В. Търново ще се работи по изграждане на кръговото кръстовище между ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“ и т.н. Освен това по време на комисията по настояване на областния управител бе поет ангажимент до края на месец май в с. Самоводене да станат бъдат изградени повдигнати пешеходни пътеки, съгласно изработения от общината проект, който е одобрен от Областно пътно управление и Пътна полиция.

Областният управител инж. Георги Гугучков апелира за по-строг контрол относно безопасността на движението. Той призова институциите да санкционира неправилно паркираните МПС-та в населените места и особено нарушителите, които масово спират по пешеходните пътеки.