7 заявления за достъп до обществена информация са постъпили в Областна администрация Велико Търново през 2022 година, става ясно от годишния отчет на експертите.

От тях 4 са подадени от граждани, 1 от фирма и 2 от неправителствени организации. Темите, по които е искана обществена информация за миналата година са: упражняване на права или законни интереси – 3 бр. заявления, отчетност на институцията – 1 бр. , изразходване на публични средства – 2 бр., и за предотвратяване или разкриване на корупция или нередности – 1 бр.

Отчетът сочи още, че и за седемте заявления има решения за предоставяне на пълен достъп до обществена информация, но 4 от тях са препратени до съответните институции, които разполагат с исканата информация. Всичките заявления са били с искане за предоставяне на обществена информация в 14 дневен срок.