Кръгла маса по проект „Образование за утрешния ден“ се провежда в сградата на Областната администрация във Велико Търново. Във форума, който е организиран от Регионалното управление на образованието, участват около 150 директори и учители от всички общински и държавни училища в целия регион. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а основен акцент в кръглата маса е единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“.

Форумът бе открит от инж. Розалия Личева, началник на РУО във Велико Търново, а областният управител инж. Георги Гугучков поздрави участниците в него. Той изтъкна, че за да отговори на реалностите в динамичния и променящ се свят, образованието трябва също да се развива и променя, за да управлява и планира по-добре бъдещите процеси, явления и тенденции.

„Пандемията ускори рязко дигитализацията на живота във всички аспекти и най-силно засегна образованието. Поздравявам ви, че много бързо и сравнително безпроблемно, преди три години, преминахте към технологиите за обучение и преподаване, така че децата да не губят знания и умения. И преди пандемията, беше ясно, че в съвременното училище все повече ще се използват интернет, електронни дневници, интерактивни дъски, лаптопи и таблети. По този начин дигитализацията става средство за по-ефективно общуване и преподаване като активно ангажира вниманието на учениците.

В това аз виждам смисъла на проекта „Образование за утрешния ден“  и Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, които са предмет на вашето събиране тук. Пожелавам ви успех и ползотворно участие! Вярвам, че наред с дигитализацията и модерните електронни способи за преподаване и учене, вие като истински будители, ще съумеете да запазите и предадете на вашите ученици топлотата и сърдечността  на непосредствената  връзка и живото, човешко общуване“, подчерта областният управител.

Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ бе представена от Яни Гебеджелиев, който е в екипа, разработил платформата и е мениджър „сектор образование“. Той изтъкна, че идеята на тригодишния проект, който бе удължен до октомври тази година, е да се дигитализира частта средно образование. Платформата „Дигитална раница“ предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. Тя позволява на учителите да създадат свое такова и така да обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен материал. Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.