Областният управител инж. Георги Гугучков проведе работна среща с проф. Михаил Харалампиев в качеството му на председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Великотърновска област. Проф. Харалампиев е член и на Националното ръководство на организацията, преподавател в НВУ „Васил Левски“ и почетен гражданин на Велико Търново.

Той информира за наскоро проведения конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и за взетите решения на форума. По думите на проф. Харалампиев организацията има около 1 400 членове в осем общини на Великотърновска област, като в общините Свищов и Лесковец се работи за създаване на местни структури.

На  въпрос на областния управител стана ясно, че членовете на съюза водят активен социален живот в областта и най-вече в Горна Оряховица, където офицерите и сержантите разполагат с клубно помещение. Те се радват на подкрепата но общината, а всяка година след решение на Общинския съвет се отпускат 1 000 лв. за организационни дейности. В областния град обаче от години организацията няма свой клуб, което създава проблеми за нормалното й функциониране, разказа нейният председател. И напомни, че сержантите и офицерите от запаса и резерва се включват активно в културния живот на община Велико Търново. По тяхно заслуга преди години във Велико Търново бе възстановен Гарнизонния празник.

В цялата страна членовете на съюза са над 54 000 души. Друг приоритет, освен решаване на въпроса с клубната база, е социална дейност. Проф. Харалампиев подчерта, че всеки член на организацията отделя по 1.00 лв. от членския внос в помощ на сержанти и офицери от запаса и резерва, които са нуждаещи се. Миналата година със средства и на областната организация се подпомогнати около 15 члена на съюза в цялата страна. Друг приоритет е изработването на Закон за запасните офицери.