Развитието на инфраструктурата в община Сухиндол обсъдиха на работна среща областният управител инж. Георги Гугучков и кметът на Община Сухиндол инж. Пламен Чарнев.

На срещата стана ясно, че в Сухиндол ще бъдат изцяло ремонтирани няколко улици. Три от тях са по проект от ОП „Развитие на селските райони“ – това са част от ул. „Опълченска“, ул. „Винолей“ и ул. „Хаджи Димитър“, за които са предвидени 1,7 млн. лв. Други три улици ще бъдат преасфалтирани с 900 000 лв., които са отпуснати с постановление на Министерски съвет. Става дума за улиците „Оборище“, „Марко Вачков“ и останалата част от ул. „Опълченска“.

Освен това на улиците „Винолей“, „Марко Вачков“ и „Г. С. Раковски“ се подменя ВиК-мрежата, което е ангажимент на водното дружество.

Инж. Пламен Чернев информира още, че с 300 000 лв., осигурени от Министерски съвет, е ремонтиран покривът на СУ „Св. Климент Охридски“. Покрит е физкултурния салон, поставена е изолация, ремонтирани са изцяло три кабинета, боядисани са и коридорите на учебната институция.

Кметът на община Сухиндол изказа благодарност за съдействието на областния управител по отношение строителните дейности по най-голямото свлачище в региона. Миналият месец то бе инспектирано лично от инж. Георги Гугучков. След отпускане на 8,7 млн. лв. с ДДС свлачището вече е укрепено. Предстои асфалтирането на засегнатия пътен участък.