Областният управител инж. Георги Гугучков участва в онлайн среща във връзка с държавния план-прием за учебната 2023/2024 г. Срещата се проведе в платформата Microsoft Teams и бе водена от началника на РУО във Велико Търново инж. Розалия Личева, а в нея участваха директори на училища от областта, осъществяващи държавен план-прием и представители на работодателски организации.

Инж. Гугучков приветства участниците в срещата и ги поздрави с успешната реализация на онлайн обучението в областта през последните две години.  Той изрази уверенията си, че държавният план-прием ще бъде реализиран успешно. По думите му подкрепата на партньорските отношения на училищата с бизнеса и администрациите е много важна, защото тя дава възможност за оптимално планиране обучението на ученици по професии и специалности в съответствие с потребностите на пазара на труда и приоритетите за развитие на Великотърновска област.

1 828 ученици от областта ще бъдат разпределени в 75 паралелки на общо 36 училища за следващата учебна година. Това са профилирани гимназии, професионални гимназии, паралелки за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии, или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните     училища и в профилираните гимназии в VIII клас.

За сравнение, план-приемът за следващата година нараства с 28 броя ученици спрямо настояваща учебна 2022/2023 г., стана ясно по време на срещата. Най-голям план-приемът в областта е бил през 2017 г., когато са приети 1857 ученици, а най-малък – през 2020 г. – съответно 1751.

В община Велико Търново през следващата учебна година ще бъдат разкрити 31 паралелки по държавния план – прием, в община Горна Оряховица – 15, в общините Елена, Лясковец и Полски Тръмбеш – по 3, една в община Златарица, 5 в община Павликени, 10 в община Свищов и 4 в община Стражица.

При планирането са спазени следните принципи: специалностите и профилите да са съобразени със стратегиите за развитие на съответната община и с нуждата от кадри на пазара на труда; да се постига промяна на нагласите на родителите към професии с по-широко приложение, актуални за пазара на труда; да се отчита броят на учениците в съответната община; предложенията да са в съответствие с политиките за развитие на образованието във Великотърновска област; да са съобразени с наличната материално-техническа база, обезпеченост с педагогически специалисти, както и с традициите.