Областният управител инж. Георги Гугучков бе гост на церемонията по започване изграждането на нова спортна и детска площадка, която ще облагороди междублоково пространство в град Павликени. Той, заедно с кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Цветан Иванов и управителят на фирмата-изпълнител на строителните дейности Кристиян Дешков направиха ритуална първа копка на обекта.

Зоната за отдих със спортни детски площадки е разположена във вътрешното квартално парково пространство между улиците „Св.Св. Кирил и Методий“ и „Дондуков“ в кв.65 в Павликени; квартал с висока концентрация на жилища и живущи. Проектът за рехабилитация на пространството е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Подкрепа за местно развитие по LEADER, по процедура на Местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Средствата за реализиране на проекта възлизат общо на 195 275 лв. с ДДС, като съфинансирането от бюджета на Община Павликени е в размер на 97 053 лева.

Предвижда се изграждането на съвременно и безопасно мултифункционално игрище с изкуствена тревна настилка за волейбол и футбол на малки вратички и разширяване на съществуващата детска площадка. Игрището ще бъде обезопасено с нова висока ограда, изградена от метални стълбове и прозирна мрежа. На детската площадка ще се монтират нови детски съоръжения. Ще се изградят нови алеи в обхвата на обекта и ще бъдат осигурени осветление и пейки за отдих.

Срокът за изпълнение на обекта е 90 календарни дни.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД гр. Велико Търново с управител Кристиян Дешков. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „Минерва – КЛ” ЕООД гр. Велико Търново с управител Анелия Чакърова. Фирма „Проект Плюс” ООД, гр. Велико Търново с управител арх. Цветелин Радев, автор на проекта, ще осъществява авторския надзор по изпълнението му.

С реализацията на дейностите по проекта междублоковото пространство ще бъде облагородено; ще се подобрят качеството и условията на живот на населението в Павликени чрез изграждане на спортна инфраструктура, ще се увеличат местата, където може да се спортува и хората да прекарват пълноценно свободното си време. Ще се осигури възможност на жителите и гостите на Павликени за спорт, пълноценен отдих и развлечения на открито.

Сред гостите бяха и председателят на Общински съвет – Павликени Христо Кавалски, заместник-кметовете на Община Павликени инж. Албена Петрова и инж. Анастасия Вачева и представители на Общинска администрация. Водосвет отслужи протойерей Димитър.