Областният управител инж. Георги Гугучков проведе работна среща с изпълнителния директор на Агенцията по вписвания Даниела Митева. На разговора присъстваха и директорът на Регионалната дирекция „Служба по вписванията“ във Велико Търново Петър Суков, както и служители от ведомството в старата столица.

Даниела Митева потърси съдействие от областния управител по дългогодишен проблем, който касае сградния фонд на Регионалната служба. Тя информира, че мястото за архива е изчерпано, а в сградата се помещават общо шест институции, което затруднява обслужването на гражданите.

Инж. Георги Гугучков увери, че е запознат със ситуацията. По думите му в град Велико Търново Областен управител няма предоставени за управление сгради и помещения държавна собственост, които да удовлетворяват изискванията за нормален работен процес на Регионалната дирекция и достъп на хора с увреждания. Въпреки това, той се ангажира да направи справка дали има подходящи сгради и помещения, които са предоставени на някои от министерствата и където би могла да се премести Регионалната служба. За град Горна Оряховица проблемът със сградния фонд предстои да се реши. Там е започнала процедура по предоставянето на четири помещения за нуждите на ведомството.

На разговора беше отчетено и много добро взаимодействие и координация между Областна администрация Велико Търново и Регионална дирекция „Служба по вписванията“ относно издаването на актове за собственост.