Великотърновска областна администрация бе отличена с етикет „Ефективен CAF потребител“. Сертификатът, който е валиден за следващите две години, бе връчен на главния секретар на Областна администрация доц. Цанко Стефанов.

Това се случи на конференция, организирана от Института по публична администрация в София. В събитието участваха представители на ведомствата, внедрили цялостен инструмент, обхващащ и анализиращ различните аспекти на организационното изпълнение и допринасящ за постигането на добро управление в публичната администрация. Сертификатите бяха връчени от Павел Иванов, който е Изпълнителен директор на Института по публична администрация.

Целта на конференцията бе споделянето на добри практики, трудности и опит между представители на целевите администрации, внедрили модела CAF.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“ се връчва на Областна администрация Велико Търново за успешно преминаване през процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешно внедряване на модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка / CAF/.

„Този етикет се присъжда като признание на усилията ви за правилното прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата ви за непрекъснато развитие и усъвършенстване на база на принципите за цялостно управление на качеството“, подчерта Павел Иванов.