Областният съвет за намаляване риска от бедствията обсъди на работно заседание готовността за зимния сезон във Великотърновска област. Срещата бе водена от областният управител инж. Георги Гугучков и на нея присъстваха заместниците му Петя Райкова и Станислав Николов, директори и представители на институции и десетте общини от региона.

Зимното поддържане на територията на Областно пътно управление ще се изпълнява от „Пътни строежи Велико Търново“ АД. В областта е заявена необходимата техника от общо 73 машини, в това число роторни снегорини, комбинирани машини, товарачи, автокранове, влекачи и т.н. Определени са и количествата материали, като за целия зимен сезон са нужни 13 200 тона инертни материали, 3 500 тона сол и 70 тона сухи химически материали. Повечето от тях вече са налични, стана ясно по време на заседанието.

По общини ситуацията е следната:

Община Велико Търново има сключен договор за срок от две години с фирма „НЕЛСЕН – ЧИСТОТА“ООД за снегопочистване и зимно поддържане в града. Фирмата разполага с нужната техника, както и с 400 тона пясъчно-солна смес, договорени са 2 000 тона пясък и се очаква доставката на още 1 500 тона сол. Тротоарите и обществените места във В. Търново ще се  почистват ръчно и машинно от ОП „Зелени системи“.

В Община Горна Оряховица Общинското предприятие „ППИО“ е осигурило 126 тона пясък и 109 тона техническа сол за пътните настилки и пешеходните участъци. Има подписан договор за доставка на допълнителни количества сол. Осигуряването на населението с продукти от първа необходимост се прави от „Славянка“ ЕАД и външни доставчици.

Община Елена има договор за доставка на газьол за промишлени нужди, като е направено зареждане с нужното количество за нормална работа на учрежденията. Актуализиран е списъка с населените места, където живеят хронично болни с техните придружители за екстремална евакуация при нужда. Има списък и за високопланинските бази, хижи, места за отдих и категоризираните туристически обекти. Снегопочистването извършва общината със собствени сили и средства. При тежки бедствени ситуации има готовност за ползване на високопроходима тежка верижна техника.

Община Златарица е в процес на избор на изпълнител за доставка на пелети чрез Софийската стокова борса. Училища и детски заведения, които се отопляват на твърдо гориво, са заредени с дърва за огрев. Актуализиран е списък с хронично болни лица, изготвено е маршрутно разписание по дни и часове за движението на училищните автобуси на трите училища, които имат микробуси и автобуси, превозващи ученици в общината. Изготвен е и график съвместно със „Славянка“ ЕАД за доставка на хляб и хлебни изделия по дни и часове в населените места, в които не функционират търговски обекти. Снегопочистването на уличната мрежа в града и в селата Равново, Дедина и Разсоха се прави от  Звеното за социални услуги към.

От Община Лясковец докладваха, че е опреснена хоризонталната маркировка в центъра, около училищата и детските градини, както и по основните села. Закупени са и нови пътни знаци. През зимния сезон ако има закъсали хора те ще се настаняват във „Ваканционно селище – Манастира“ в града, а закъсалите автомобили – в района на бензиностанция „Лукойл“. Към момента са сключени договори за снабдяване с природен газ на звената на бюджетна издръжка за отоплителния сезон. За финансовото обезпечаване на зимното поддържане са предвидени почти 165 000 лв.

В Община Павликени предстои сключване на договор с фирма-изпълнител за общинската пътна мрежа и за гр. Бяла Черква. При нужда ще бъде привлечена и допълнителна техника от ОБ „БКД“. Предвидени са 100 тона пясък и 29 тона сол за опесъчаване на улиците в града, раздадени са и 100 гребла за почистване по селата, учебните и здравните заведения.

В община Полски Тръмбеш уличната пътна мрежа се поддържа от ОП „Чистота“. Обявена е обществена поръчка за снегопочистването. При влошаване на обстановката има необходимата организация за снабдяване на  населението с продукти от първа необходимост.

В община Свищов до момента са сключени няколко договора за почистване на пътни участъци свързващи общинския център със селата Ореш, Х. Димитрово, Червена и Овча могила. Останалите населени места ще се поддържат от кметовете чрез наети фирми. При усложнена зимна обстановка може да се разчита на специализирана техника на военно формирование 28880 – Белене чрез Министерството на отбраната. Всички здравни и социални заведения са готови за зимния сезон.

В община Стражица има сключен договор за почистване на общинската пътна мрежа с „Глобъл Клинър“ ООД. Осигурени са 14 машини, 100 тона пясък и 30 тона сол.

В община Сухиндол почистването на уличната мрежа в общинския център ще става с трактор Беларус -952/4Х/, собственост на общината. Предстои подписване на договор за общинската пътна мрежа и тази в селата. Доставите на отоплително гориво в детските заведения е извършено с разчет до края на сезона.

На заседанието готовността за зимния сезон отчетоха представители на ВиК „Йовковци“, Електроразпределение Север АД, РОЦ – Горна Оряховица и Габрово, „Топлофикация – ВТ“ АД, „Овергаз Мрежи“ АД, Предприятие „Язовири и каскади“, „Напоителни системи“ и РД ПБЗН.

Изводът, който  направи областния управител инж. Георги Гугучков е, че на територията на област Велико Търново са предприети нужните мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението през зимния период и при усложнена зимна обстановка.

След заседанието областният управител даде пресконференция. На нея присъстваха представители на ОДМВР, РДПБЗН и Електроразпределение Север АД, РОЦ – Горна Оряховица и Габрово.