УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

НАУКАТА И КУЛТУРАТА,

 

Приемете моите сърдечни поздравления по случай Деня на народните будители!

Днес се прекланяме пред българските духовници, учители и книжовници, учени, изследователи, писатели, журналисти, читалищни деятели и творци, съхранили през вековете националната ни идентичност и култура.

Отдаваме уважение и пред съвременните будители, които изграждат и съхраняват духовните ценности и националното ни самосъзнание. Тяхното свято дело е непримирим дух поддържат и днес възрожденския плам и искрата на българщината.

Пожелавам на всички, чието призвание е запазването на българската духовност и традиции, да продължават все така достойно да предават завещаното ни историческо наследство и стремежа към знание и просвещение.

Желая на всички здраве, упоритост, вдъхновение и много нови успехи!

Честит празник!

ИНЖ. ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО