Работна среща проведоха членовете за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на Област Велико Търново. Срещата бе водена от областния управител инж. Георги Гугучков и на нея присъстваха заместниците му Петя Райкова, Станислав Николов, главният секретар на Областна администрация доц. Цанко Стефанов и представители на институциите, които членуват в Областния щаб.

Те коментираха актуализирането на областния и общинските планове за защита при бедствия. Отчетено бе, че прегледът на индивидуалните средства за защита при бедствия в десетте общини на областта е приключил. В тях се планира провеждането на тренировки и учения с цел установяване готовността на екипите за реагиране, както и за подобряване взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Областният управител инж. Георги Гугучков планира в началото на месец ноември провеждане на тренировка с Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействието с Националния и Общинските щабове. В подготовката и провеждането на тренировката ще участва и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.