Общинските планове за защита при бедствия ще бъдат актуализирани и приведени в съответствие с указанията на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет  до 28 октомври тази година.

Това стана ясно на работна среща в Областна администрация Велико Търново, на която присъстваха представители на десетте общини от региона, директорът на ОДМВР старши комисар Димитър Машов, комисар Красимир Кръстев – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева и експертите по отбранително-мобилизационна подготовка към кметствата.

Инж. Георги Гугучков откри срещата и  подчерта, че Областна администрация планира организиране и провеждане на учение чрез проиграване на Областния план за защита при бедствия Съвместно с РДПБЗН кметовете на общините ще организират и проведат тренировки и учения с цел усвояване на готовността на екипите за реагиране, както и за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствие.

В срок до 18 октомври ще бъде извършен преглед на индивидуалните средства за защита при бедствия, съхранявани в общинските администрации, търговските дружества и едноличните търговци на територията на всяка община. Става дума за противогази, плащ – наметала, ръкавици, чорапи, средства за йодна профилактика и други. Освен това РЗИ ще инспектира общините относно местата за съхраняване на средствата за йодна профилактика на населението и организацията за раздаването им в случай на необходимост.