Днес отбелязваме деня на българската община и местно самоуправление
12 октомври се отбелязва като ден на българската община и местно самоуправление.
Датата е утвърдена за празнична на 18 юни 1998 г. от Третото Общо събрание на Националното Сдружение на общините в Република България, тъй като на 12 октомври 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление. Законът се възприема като първия законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, кметовете и техните помощници.
По повод деня на българската община областният управител инж. Георги Гугучков отправя поздрав към кметовете, председателите на общинските съвети, общинските съветници и служителите в десетте общински администрации на област Велико Търново.
По думите му общините са стабилната опора на държавността, гарант за демократичните процеси и двигател на усилията за европейска визия на регионите. Те са най-близко до хората, до техните радости, болки и надежди, което прави отговорността им особено важна. Към общините са насочени очакванията на съгражданите ни за висок професионализъм, качествено обслужване и привличане на европейски средства в името на повишаване благосъстоянието и стандарта на живот.