Уважаеми дами и господа, съграждани,
Приемете моите най-сърдечни благопожелания по повод Международния ден на възрастните хора!
Третата възраст е златна възраст. Вие сте преминали през изпитанията на живота и сте натрупали един от най-ценните дарове – мъдростта на времето.
Вашите деца, внуци, а и цялото общество, може само да се учи от уроците, които сте усвоили през годините назад.
С вашата всеотдайност, мъдрост, трудолюбие и морални ценности, които отстоявате през целия живот, сте безценен дар за всички!
Бъдете здрави!
С уважение,
Инж. Георги Гугучков
Областен управител