57 нарушения на нормативни актове установиха експертите на Дирекция „Инспекция по труда“ във Велико Търново при проверка на работодатели, които организират сметосъбирането и сметоизвозването на територията на областта.

Това става ясно от писмо на директора на ведомството Розалина Стефанова до областния управител инж. Георги Гугучков.

Проверките са извършени в периода 22-ри август до момента по инициатива на областния управител.

Нарушенията касаят Кодекса на труда, Закона за безопасните условия на труда, Наредбата за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване и Наредбата за условията на реда за провеждането на периодично оборудване и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от КТ. Освен това са нарушени Наредбата за задължителни предварителни медицински прегледи на работниците, Наредбата за използване на лични предпазни средства на работното място и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

За отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, спрямо юридическите лица са приложени принудителни административни мерки в съответствие с глава ХIХ на Кодекса на труда. Изпълнението на предписанията ще бъде проследено след като изтекат предоставените срокове за реорганизация на дейността с оглед точното  прилагане на императивните разпоредби на закона, уверява директорът на „Инспекция по труда“ гр. Велико Търново.

Припомняме, че процесът по сметосъбиране и сметоизвозване в областта беше проверяван и от служители на РИОСВ и ОД на МВР, а резултатите бяха своевременно оповестени.