Заместник областният управител Станислав Николов бе гост на тържествената церемония за откриването на новата академична 2022/2023 г. в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в град Свищов.

От името на областния управител инж. Георги Гугучков и от свое име той поздрави академичния състав и студентите:

„В този ден вълнението за всички – преподаватели и студенти е голямо. То е свързано с избраната посока и поставените цели. А те са част от образованието като необходимост в развитието на всяка личност. Пожелавам ви успешен старт, ползотворно обучение и високи резултати в процеса на преподаване и придобиване на нови знания! Убеден съм, че академичната общност ще продължи своята ефективна научна и образователна дейност, за да отговори на високите очаквания на съвременното общество“, подчерта в словото си Станислав Николов.

Той се обърна и към студентите, като подчерта, че след години някой от тях ще заемат лидерски места в политическия, държавния и бизнес елит на страната ни:

„Нека годините в университета да бъдат вашата най-добра инвестиция в бъдещето! Лидерството е отговорност към всички, сред които си пръв. Истински добрият лидер e отговорен за разгръщането на потенциала на хората в организацията, която управлява. Не се подвеждайте по остарелия модел на отношения, според който лидерът се разпорежда. Когато създадете среда на свобода и уважение към уменията и талантите на всеки, това скоро ще донесе успех. Да си начело има смисъл, когато е в името на обща цел. Помнете, че „образованието е крилото, на което летят мечтите и светлината, която осветява пътя ни“, подчерта още заместник областният управител.

Той бе удостоен с почетен знак на Стопанската академия от ректора й проф. д-р Марияна Божинова.

В своето слово проф. Божинова подчерта, че образованието в свищовската Алма матер е привилегия, но и отговорност. Тя допълни, че след 110 години от дарението на благодетеля Димитър Ценов, висшето учебно заведение може да се гордее с десетки хиляди успешни възпитаници.

Гости на церемонията бяха заместник министъра на туризма Ирена Георгиева, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, представители на институции, подкрепящи Стопанската академия.

Кметът също поздрави академичната общност и студентите. Той награди Нелина Стоименова, завършила с пълно отличие образователно-квалификационна степен „бакалавър“, в спец. „Счетоводство и контрол”, към факултет „Стопанска отчетност“.

С награди бяха отличени и  пълните отличници на випуска, които изразиха своята благодарност и удовлетворение.

След церемонията, присъстващите гости придружиха Ректора и официалните гости до паметника на дарителя Димитър Ценов, където бяха поднесени цветя, в знак на признателност.