За липсата на кадастрални планове за населените места в община Павликени алармира кметът инж. Емануил Манолов на работна среща с областния управител. По думите му това е голям проблем за местната администрация, която работи с регулационни планове от 1918 година. Те са в състояние на полуразпад, по тях не могат да се нанесат промени в границите на селата, нито да се извади скица. Тъй като това е държавна дейност, за която е отговорна Агенцията по геодезия, картограф и кадастър, областният управител се ангажира да постави въпроса пред регионалното министерство.

На срещата бе коментирана и темата с безводието. Според кмета на Павликени, за да се търсят нови източници в населените места, трябва по-голяма обществена поръчка, но не е по силите на общината да направи договори за геоложки проучвания за 20 села. Той призова за държавна помощ и национална програма, по която местните власти да могат да кандидатстват. В момента това е възможно само по Програмата за развитие на селските райони, но там се финансира по едни проект на община, който засяга вътрешните водопроводни мрежи и трябва да отговаря на специфични критерии. Освен това инж. Емануил Манолов апелира и оздравителна държавна програма за „Напоителни системи“ ЕАД. Според него ако земеделските производители са сигурни, че каналите на дружеството ще функционират, те ще планират да засаждат култури, които се нуждаят от напояване и така след две стопански години „Напоителни системи“ ЕАД ще започне да се самоиздържа.

Пред областния управител кметът постави въпроса за околовръстния път, които се чака от местните жители повече от четири десетилетия. Вече има проект, очаква се становище на експертния съвет в АПИ. В тази връзка  инж. Георги Гугучков призова собствениците и наследниците на отчуждени имоти за обект АМ „Хемус“ да бъдат по-активни и по-прецизни в процеса на получаване на обезщетенията си.

По време на срещата бяха коментирани и други актуални теми. Управникът на общината сподели, че с полицията взаимодействието е на много добро ниво. За социално слаби и възрастни хора от населените места са заявени 280 кубика дърва за огрев, които вече са доставят. Правоимащите домакинства ще получат по 4 кубика, като общината поема разходите за товарене, транспорт и разтоварване, а населените плаща по 40.00 лв. без ДДС за кубик дървесина от ДГС „Болярка“.

Що се отнася до кариерата във Върбовка и дали ще има завод за производство на каменна вата, кметът на Павликени съобщи, че общината изчаква решението на оторизираните и компетентните институции. Според него казусът ще се проточи поне до пролетта на следващата година.

Местната администрация е готова с организацията по провеждането на парламентарните избори на 2-ри октомври. В общината е получена демонстрационната машина за гласуване и за обученията е направен график, стана ясно още на срещата.