38 са до момента собствениците и наследниците на отчуждени имоти, засегнати от АМ „Хемус“ във Великотърновска област, на които са изплатени обезщетения в размер на 255 123 лева. Това съобщи областният управител инж. Георги Гугучков и уточни, че става дума за обезщетения по решение №794 на Министерски съвет от 16 ноември миналата година за имоти в землищата на Сухиндол, Павликени, Върбовка и Бутово.

Комисията, която разглежда заявленията за изплащане на обезщетенията е провела четири заседания. На лицата, при които липсват изискуеми документи, комисията изпраща писма с указания за отстраняване на пропуските.

Изплащането продължава, а документи от собственици и наследници се приемат или в Центъра за административно обслужване на граждани в Областна администрация, площад „Център“ 2, стая 201, или по пощата и чрез лицензиран пощенски оператор на същия адрес.

Документите по образец са достъпни на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново  https://vt.government.bg/ в Раздел Услуги – Административни услуги и дейности – Дейности/Процедури – П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново.

Припомняме, че с 1,5 млн. лв. ще бъдат обезщетени собственици и наследници на общо 238 отчуждени имоти, засегнати от АМ „Хемус“.

Приканваме правоимащите за по-голяма активност!