Работниците в десетте общини на областта са снабдени от работодателите със светлоотразителни жилетки с оглед осигуряване на безопасност при извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване.

Това е констатирала Инспекцията по труда във Велико Търново при проверка за периода 23 -31 август, по инициатива на областния управител инж. Георги Гугучков.

Дирекцията е призовала работодателите за извършване на документни проверки относно спазването на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд, които продължават и в момента.

След приключването им гражданите на Великотърновска област ще бъдат информирани за резултатите. Очакват се и констатациите на РИОСВ, ОДМВР и Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“, които също ще бъдат публикувани.

Припомняме, че такава съвместна проверка за сметосъбирането и сметоизвозването в областта се прави за първи път. Повторна инспекция ще има и в края на месец септември. Целта е да се завиши контрола и качеството на услугата.

 

Снимката е илюстративна. Източник: интернет