Общинска тренировка за проиграване на плана за защита при бедствие в част „Защита при пожари“ се проведе в Община Златарица. За учението заповед издаде областният управител инж. Георги Гугучков, който заедно със заместника си Петя Райкова, присъства на място.

Тренировката се проведе в общинска горска територия в местността „Ментеш Базалък“ в землището на с. Горско Ново село, община Златарица под ръководството на кмета Михаил Ганев. В действията участваха членове на Общинския щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, сили на Единната спасителна система, РС ПБЗН гр. Елена при ОДМВ и четирима доброволци. С допълнителни сили и средства в гасенето на нарочно предизвикания пожар се включиха още служители на Държавно горско стопанство и „Енерго Про Мрежи“ град Елена, ВиК „Йовковци“ ООД В. Търново и от дружеството, което е наемател на язовир „Горско Ново село“.

Тренировката започна с оповестяване и привеждане  готовност на органите и управлението на силите. След това бе проиграно изучаване на обстановката на пожара, вземане на решение и докладване за защитни мероприятия.

На място в горите край „Ментеш Базалък“ бе отцепен засегнатия от пожара район, движението беше отцепено и пренасочено по обходни маршрути, а огнеборците и другите служители отстраниха падналите дървета до земния път, водещ към района на пожара и към зоната на огнището.

Участниците в тренировката локализираха пожара като направиха просеки в периферията му с цел ограничаване и обхващане на съседни горски територии в южна, източна и западна посока. След това се пристъпи към изграждане на минерализирани ивици в периферията на огнената стихия и  към каскадно подаване на вода чрез мотопомпи и гумени резервоари.

Учението продължи с водоснабдяване на пожарния автомобил от най-близкия водоизточник – язовир „Горско Ново село“, с оказване на първа долекарска помощ на пострадали лица и транспортирането им до Центъра за спешна медицинска помощ в град Елена, както и н осигуряване на последващо наблюдение в района на пожара с цел недопускане на ново самозапалване.

Предстои да бъде направен анализ на тренировката с цел оптимизиране на действията при евентуални действителни пожари. В края на месец септември подобен план ще бъде проигран и на територията на община Стражица.