Областният управител инж. Георги Гугучков проведе работна среща с Директора на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Велико Търново Хрисимира Витанова.

Двамата коментираха актуални теми, свързани с подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2-ри октомври, текущи въпроси около логистиката и осигуряването на работния процес на служителите от двете ведомства, които обитават една обща сграда, както и акценти от дейността на ТД на НАП.

Хрисимира Витанова увери, че дейността на приходната агенция във Велико Търново е устойчива. По думите й във второто тримесечие на настоящата година има подобрение на събираемостта, както по изпълнителните дела, където има длъжници към Териториалната дирекция, така и по отношение на контролните производства и доброволни корекции от страна на задължените лица.