Камионите с питейната вода от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ пристигнаха по-рано днес в Свищовско. Създадена е организация и хората от осемте населени места, където е обявено бедствено и частично бедствено положение, вече я получават. Припомняме, че в петък областният управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков осигури близо 150 000 литра питейна вода за населението от селата, които са на воден режим.

В понеделник започва подмяна на силно компрометирания довеждащ водопровод до село Българско сливово, който е с дължина около 3 км. За обекта има издадено разрешително за строеж от община Свищов, както и необходимата тръжна документация.