Ежемесечни проверки по осъществяване сметосъбирането и сметоизвозването в десетте общини на Област Велико Търново стартират експерти от Инспекцията по труда, РИОСВ, ОД на МВР и отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново.

Инициативата за това е на областния управител инж. Георги Гугучков, който събра на работна среща представители на четирите институции. През този месец проверките ще обхванат периода 23 – 31 август, а резултатите от тях ще се оповестят в началото на месец септември.

Целта е да се защити обществения интерес и гражданите на областта да получават възможно най-качествената услуга по сметосъбиране и извозване, подчерта областният управител инж. Георги Гугучков.

„Наблюдава се силно замърсяване на околната среда с отпадъци вследствие на извършването на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, а това създава здравен риск за гражданите на областта“, коментира областният управител. По думите му трябва да се обърне внимание на състоянието на контейнерите и на площадките за третиране на строителни отпадъци. Необходим е контрол и по отношение на работното облекло, използвано от работниците на фирмите, които отговарят за сметосъбирането и сметоизвозването в различните общини.

На заседанието беше уточнено още, че Дирекция „Инспекция по труда – Велико Търново“ ще проверява дали се спазва трудовото законодателство и безопасните условия на труд. РИОСВ ще инспектира сметосъбирането и сметоизвозването съгласно своите компетенции, а ОД на МВР и „Автомобилна администрация“ ще проверяват техническото състояние на сметосъбиращата техника.

Резултатите ще бъдат оповестени по всички комуникационни канали на Областна администрация Велико Търново.