Заместник областните управители Петя Райкова и Станислав Николов разпределиха ресорите за които ще отговарят.

Петя Райкова поема сферите: Заетост, безработица и социални дейности; Противодействие на корупцията; Етнически и демографски въпроси; Здравословни и безопасни условия на труд и Електронно управление.

Станислав Николов ще отговаря за: Екология и опазване на околната среда; Здравеопазване, Образование; Младежки дейности и спорт; Туризъм; Транспорт; Култура; Устройство на територията; Земеделие и гори; Сътрудничество с неправителствени организации и Международни контакти на регионално ниво.