Да бъдат поставени най-строги норми за допустими емисии, които се генерират от производството на завода за ламинирани плоскости на „Кроношпан България“ ЕООД поиска досегашният областен управител Людмила Илиева с писмо до Изпълнителната агенция по околната среда.

В него тя уточнява, че това може да стане като се промени комплексното разрешително на предприятието, което е от 2018 г.

„Във връзка със зачестилите сигнали и жалби от граждани на Велико Търново, свързани със замърсяване на въздуха от „Кроношпан България“ ЕООД се обръщам към вас да предприемете действия по компетентност“, се казва в писмото от Людмила Илиева. Посочва се, че емисиите на интензивно миришещи вещества са органични съединения, които се генерират при процесите на сушене в сушилните към производствените линии на МСФ и ПДЧ, както и след процесите към същите линии, които се изпускат в атмосферата през съответните комини.

„До сега всички проверки и при непрекъснатото измерване на емисиите на летливи органични съединения, показват спазване на дадените норми, за допустими емисии, регламентирани в разрешителното. Невъзможността за ограничаването им се основава на максималните норми за допуснати емисии за показател органични вещества, определени като общ въглерод, след процесите на сушене, разрешени в действащото комплексно разрешително.

Тъй като отделяните вещества са интензивно миришещи, то въпреки спазването на нормите, при температурните инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън площадката под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и предизвикват дискомфорт на населението и гостите на града.

„С цел разрешаване на проблема се обръщаме към вас като компетентен орган, за поставяне на възможно най-строги норми на допустими емисии за тези вещества в промяна на комплексното разрешително“, се казва още в писмото на Людмила Илиева до ИАОС.