Започнаха плащанията на паричните обезщетения за имотите, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус“, като в първия ден – 28.07.2022г г. са пуснати шест платежни нареждания. Това информира заместник областният управител Огнян Стоянов. Той призова правоимащите граждани да се обръщат към Областна администрация, а не към Областна дирекция „Земеделие“, каквито случаи има.

Комисия от Областна администрация с председател Людмила Бояджиева и членове Виктория Обретенова – старши експерт и Ралица Георгиева – експерт, разглежда подадените заявления и документи и в едномесечен срок се произнася. При редовност се пристъпва към изплащане на обезщетенията, като това става по два начина. Ако сумата е до 1 000 лв. и заявителят я е предпочел, изплащането става на касата в Областна администрация, а в останалите случаи – по банков път.

Както вече информирахме с близо 1,5 млн. лв. ще бъдат обезщетени собственици и наследници на 283 отчуждени имота в землищата на градовете Сухиндол, Павликени и селата Върбовка и Бутово.