Областните управители ще работят заедно по приоритети за решаване на проблеми на администрацията и на стратегически въпроси за всеки от регионите в страната. Това съобщи заместник областният управител на област Велико Търново доц. д-р Соня Будева. Тя участва в работна среща с областни управител и заместник областни управители от цялата страна, която се проведе вчера в Шумен. По думите й подобен формат на срещи е много ефективен, тъй като дава възможност за по-голяма оперативност и организираност при решаване на проблемите.

 

„Обсъдихме и решихме да създадем работни групи от областни и заместник-областни управители, които да работят по основните направления – сектор ВиК, европейски проекти, пътна инфраструктура, енергийна ефективност и държавна собственост. Това е с цел разделение на отговорностите, за да можем по-бързо да постигнем заедно резултати“, подчерта заместник областният управител доц. д-р Соня Будева. Тя увери, че ще се провеждат регулярни месечни срещи във всяка от областите.

 

„Целта е да можем заедно да решаваме проблемите на всяка една област, а не както е било назад във времето всеки сам и поотделно, защото вече сме установили, че това не е работещо“, уточни доц. д-р Будева. Ще се организират и онлайн срещи всяка седмица за постигане на още по-голяма оперативност, както и месечни такива срещи с Министерски съвет. С оглед икономическата ситуация ще бъде направено предложение до Министерски съвет да задвижи по-бързо актуализацията и проверките на важните за всеки един град проекти, за да може да се актуализират цените и фирмите да продължат да работят.

 

„Тези срещи ни дават възможност за координация, във всяка сфера и всеки проблем, който подхващаме, търсим това устойчиво решение, което ще ни доведе до ефективни резултати и напред във времето няма да е необходимо отново да се връщаме към тези проблеми“, каза още доц. д-р Соня Будева. Една от сферите, около която се обединяват областните управители е туризма.

 

„Изпратихме писмо до Министерството на туризма от всички областни управители, което касае възможностите за прилагане на конкретни политики от страна на областните управители за подкрепа на туризма и местните регионални дейности в тази сфера“, каза още доц. д-р Будева.

 

На срещата са били обсъдени конкретни предложения, които ще бъдат отправени към Министерски съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, касаещи възможността областните администрации да кандидатстват по различни програми и проекти, тъй като тези възможности в последните години са били редуцирани.

 

„Надявам се, че оттук нататък и занапред това ще бъде реален инструмент, който ще можем да ползваме, за да финансираме реализацията на определени политики и на регионално ниво в най-различни сфери, включително в сферата на енергийната ефективност, на адекватното управление на държавната собственост, на образованието и културата. Вярвам, че нашите предложения ще бъдат чути и ще се стигне до реални промени в тази посока“, каза още доц. д-р Соня Будева. На срещата са обсъдени конкретни възможности и прилагане на един и същ модел в отделните области за информиране и подпомагане на дейността на училищата и детските градини.