Сухиндол и Златарица ще бъдат пилотните общини от Великотърновска област, където местните администрации ще приложат нов, облекчен модел за обслужване на гражданите.

Това стана ясно след работна среща в Областна администрация, на която присъстваха експерти от десетте кметства в региона. Те коментираха бъдещото споразумение между общинските и областната администрация, което се отнася за услугата издаване на удостоверения за акт за държавна собственост на имот за случаите, в които няма влязла в сила кадастрална карта.

На срещата беше решено да се създаде регламент за приемане на документи в Центровете за административно обслужване за тази услуга, когато тя е заявена като обикновена, т.е. това не касае гражданите с електрони подписи. Експертите от общинските и областната администрация се договориха служебният обмен на информация да се извършва до два работни дни след поискване на услугата. Моделът първо ще се тества в общините Сухиндол и Златарица, а после ще се внедри и в останалите кметства. Той ще бъде представен и на Националното сдружение на общините и ще се търси възможност да се разгърне като комплексна административна услуга.

Целта е гражданите да се облекчат като подават заявление за обслужване на място в съответната община без да е нужно да посещават Центъра в Областната администрация.

Предстои и подписване на споразумение между Областния управител и кметовете на общини.