Представители на гражданското сдружение „Велико Търново за горите“ се срещнаха с областния управител Людмила Илиева. Председателят на сдружението Пенчо Панайотов и активистът Галя Василева поискаха съдействие по темата за чистотата на въздуха в старата столица. Те цитираха изследвания, според които Велико Търново е третият по замърсяване на атмосферата град в България. Според тях най-голям източник на отделяне на вредни вещества е заводът на „Кроношпан“ в болярския град.

Сдружението настоява на сайта на РИОСВ да се дават актуални измервания за чистотата на въздуха и всички негови показатели, както е според европейските изисквания, а не само за нивото на фините прахови частици, които не са най-големият замърсител. По думите им от изсушаването на огромните количества дървен материал се отделят няколко пъти по-вредни вещества от ФПЧ. Тези въпроси са били поставени пред предишното ръководство на инспекцията, но отговорът е бил напълно формален. Членовете на сдружението изразиха загрижеността си и от факта, че заради поголовната сеч, горите в околностите на Велико Търново намаляват драстично.

Областният управител Людмила Илиева ги увери, че e запозната с проблема, оценява го като един от основните рискове за здравето на населението и чистотата на околната среда и ще действа за неговото разрешаване според правомощията си.