Осем анонимни анкети на хартиен носител са попълнили граждани – потребители на различни административни услуги, през второто тримесечие на годината. От тях петима са отговорили, че за първи път ползват съответната услуга, а по един са отговорили „един път на няколко години“, „няколко пъти годишно“ и „много често“.

Всички граждани са посочили, че лесно намират информация за услугите, които предоставя Областната администрация, както и че оценяват отлично качеството в Центъра за административно обслужване. Сто процента са посочили, че са обслужени до 10 минути, а служителите са спазили законовите срокове за предоставяне на съответната услуга. Никой от гражданите, попълнили анкетата, не е бил свидетел на корупционна проява от страна на служителите, става ясно още от обобщената справка.

От Областна администрация приканват потребителите за по-голяма активност при попълване на анкетите. Те са анонимни и са разположени в Центъра за обслужване. На сайта на Областна администрация също има анкета.