Да бъде извършена проверка относно действията на кмета на община Златарица относно полагането на достатъчно грижи във връзка с възложената му работа по укрепване на свлачище в село Калайджии поиска в писмо до окръжна прокуратура във Велико Търново областният управител Людмила Илиева.

Припомняме, че в края на 2019 г. с постановление на Министерски съвет са отпуснати 319 951 лв. за укрепване на свлачището. Строителните дейности започват през октомври 2020 г. когато е сключен договор между община Златарица и „Дайв инженеринг“ ООД гр. Добрич. След няколкократни спирания и възобновявания на ремонтно-строителните дейности поради лоши метеорологични условия и изтичане срока на договора, строителят прекратява работата си без обаче обектът да е готов.

Затова община Златарица признава частичното укрепване на свлачището за 187 318 лв., които още не са преведени на дружеството. От тази сума обаче ще бъде прихваната глоба в размер на 99 208 лв. и така фирмата ще получи малко над 88 000 лв. с ДДС само след като бъде представена оригинална фактура съгласно клаузите по договора.

На 14 януари тази година областният управител Людмила Илиева отправя писмено искане до община Златарица да бъде предоставена следната информация: какви правни и фактически действия е предприело кметството за продължаване изпълнението на обекта, който е довършен наполовина, какво е предприел кмета Михаил Ганев по обезопасяване на свлачището и дали е създал организация за периодичен оглед и наблюдение на извършеното до момента строителство. В сигнала до окръжна прокуратура Людмила Илиева уточнява, че отговор на тези въпроси не е получен. Това налага изпращането на второ запитване, чийто отговор е определен от областния управител като силно смущаващ, незадоволителен и основание за искане на проверка от прокуратурата.

Според Людмила Илиева липсват данни на какво основание и по чия инициатива е прекратен Договора за обществена поръчка за свлачището на ул. „Трета“ и ул. „Четвърта“ в село Калайджии. Не е ясно какви действия в изпълнение на обществената поръчка за предприемани от първи октомври 2021 г. и какво е наложило свикването на комисия през април 2022 г.

„Прави впечатление, че срокът на изпълнението е 60 календарни дни, а действията са предприети когато срокът за изпълнение е преполовен“, пише още в сигнала. Не е ясно дали въобще са предприети мерки по изпълнение на поръчката, пред вид факта, че едва през месец април тази  година в община Златарица е предоставено актуализирано проектно решение, касаещо Стена 2 в района на свлачището.

„Предприемани ли са някакви действия за изтеклите 7 месеца, какви и от кого? Извършвани ли са действия по обезопасяване на свлачището и за чия сметка? Налице ли са доклади относно състоянието му? Какви действия са предприети, респ. бездействие на длъжностното лице от м. октомври 2021г. до месец май т. г., когато се приема, че е налице значително увеличение на стойностите по оставащите СМР и актуална стойностна сметка предвид предстоящата нова обществена поръчка за продължаване на проекта? От същността на получения отговор става ясно, че свлачището е активно и в същото време крие риск от неговото увеличаване и откъсване от всякаква комуникация на цели населени места“, пише още в сигнала до прокуратурата областният управител.