Областният управител Людмила Илиева ще окаже пълно съдействие за провеждането на фестивала „48 часа Варуша – юг“, стана ясно след срещата й с Галин Попов – основател на „ТАМ“ – пространство за изкуство и култура. Той презентира дейността на неправителствената организация и идеята за фестивала, който ще се проведе от 19 до 21 август във Велико Търново. Областният управител пое ангажимент да съдейства при провеждането на част от събитията, които са планирани за бреговете на р. Янтра, част от които са социализирани от ТАМ и TarnovoRuns.

„С нашите събития искаме да насочим фокуса и към реката. Тя се вижда от всички места в града, но достъпа до нея е ограничен. В Европа реките на много места се социализират. Преди това място край Янтра беше пусто, а сега на ден минават по над стотина души“, разказа Галин Попов.

Людмила Илиева увери, че Областна администрация ще бъде по-скоро партньор, а  не пречка, за да се случат събитията от фестивала, свързани с реката. По думите й водите са национална собственост. Почистването на коритата на реките в извън урбанизираните територии са ангажимент на областния управител, а вътре в населените места – на кметовете.

Фестивалът „48 часа Варуша – юг“ ще се проведе на пет локации – освен за брега на Янтра, събития са планирани още в Музея на архитектурата, Самоводската чаршия, панорамната тераса с глухарчетата и около паметника на Никола Пиколо.