Областният управител прехвърли безвъзмездно на община Горна Оряховица право на собственост върху недвижим имот, върху който ще се изгради общински приют за безстопанствени кучета. Губернаторът Людмила Илиева уточни, че договорът между държавата, представлявана от областния управител и общината, представлявана от кмета ин. Добромир Добрев е сключен на 4 юли тази година.

Имотът досега е управляван от Министерството на вътрешните работи. Той се намира в местността „Мерата“ в Горна Оряховица, а площта му е почти 3 500 кв. м. с изградените битова сграда и четири клетки за кучета.

Според договора кметът на община Горна Оряховица ще трябва да предприеме действия за промяна на предназначението на имота в горска урбанизирана територия при осъществяване на инвестиционно намерение за „изграждане на приют за настаняване на бездомни животни – кучета“. Общината няма право да дарява този имот, а при нереализиране на проекта в срок до 5 години той отново ще бъде върнат на държавата. Областният управител се задължава да извършва ежегодни проверки относно инвестиционното предложение и спазване забраната за дарение.