Комисия, председателствана от заместник областният управител Огнян Стоянов провери на място укрепителните дейности на свлачище на ул. „Трета“ и ул. „Четвърта“ в село Калайджии, община Златарица. Проверката е по сигнал на общински съветник.

 

Установено е, че в края на 2019 г. с постановление на Министерски съвет са отпусни 319 951 лв. за укрепване на свлачището. Строителството е стартирало през октомври 2020 г., когато е сключен договор между община Златарица и „Дайв инженеринг“ ООД гр. Добрич. След няколкократни спирания и възобновявания на ремонтно-строителните дейности поради лоши метеорологични условия и изтичане срока на договора, строителят прекратява работата си без обаче обектът да е готов.

Затова община Златарица признава частичното укрепване на свлачището за 187 318 лв., които още не са преведени на дружеството. От тази сума обаче ще бъде прихваната глоба в размер на 99 208 лв. и така фирмата ще получи малко над 88 000 лв. с ДДС само след като бъде представена оригинална фактура съгласно клаузите по договора.

 

Комисията, председателствана от заместник областния управител Огнян Стоянов, е констатирала още, че няма нарушения относно разходването на средствата и предназначението им. Строителните книжа са изрядни, но община Златарица ще трябва да предприеме действия за излизане от патовата ситуация, тъй като фирмата изпълнител отказва контакт. Обектът стои незавършен и с времето свлачището може отново да се активира.