Комисията, сформирана със заповед на областния управител Людмила Илиева, продължава с огледите на мостовите съоръжения по р. Янтра. Екип в състав заместник областния управител Огнян Стоянов и главните експерти инж. Людмила Бояджиева и Илиян Илиев инспектираха образувано подприщване от дървесна маса в основите на моста над р. Янтра между село Първомайци и град Горна Оряховица. На огледа присъства и кметът на село Ясен Янков, който обясни, че проблемът е в следствие на падналите обилни валежи от дъжд през изминалите седмици.

Беше констатирано, че при една от основите на моста е образувано неголямо затлачване от клони, дървета и битови отпадъци. Масата е довлечена от Янтра в резултат на пороите, които са повишили значително нивото на реката в предходните дни. Подобно подприщване е почиствано през миналото лято. Проблемът ще бъде отстранен с профилирана техника. Целта е предотвратяването на бъдещи затлачвания и разливи при повишаване нивото на реката, опазване живота и здравето на населението,  както и недопускане на материални щети на жилища, поземлени имоти и инфраструктура.