Затлачване от колони, дънери и битови отпадъци, довлечени от р. Янтра в резултат на поройните дъждове, се е образувало в основите на моста в село Драганово, община Горна Оряховица. Реката е повишила значително нивото си, а след мостовото съоръжение тя е с намалена проводимост, заради останки на друг, стар мост, действал преди 1970 г. Създадени са условия за стесняване на речното легло, подприщвания и разливи. Образувани са неголеми острови, обрасли с храстова и дървесна растителност.

 

Това установи оглед на комисия, назначена от областния управител Людмила Илиева по сигнал на кмета на с. Драганово Светослав Иванов. Оглед на място направиха ресорния заместник областен управител Огнян Стоянов, експерти от администрацията, както и управникът на горнооряховското село.

 

Според комисията е необходимо незабавно почистване на основите на моста с профилирана техника. Предстои да се уточни дали проблемният терен ще попадне в обхвата на програмата за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в областта, тъй като община Горна Оряховица не го е подала за включване.