Общините Павликени и Сухиндол твърдо подкрепят инициативата на областния управител Людмила Илиева водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди.

Това стана ясно на работна среща, водена от областния управител. На нея присъстваха кметът на община Сухиндол Пламен Чернев, представители на община Павликени, Асоциация ВиК и Предприятие „Язовири и каскади“ – НЕК ЕАД.

По думите на инж. Пламен Чернев, ако това се случи, около 100 000 жители на десетки населени места, включително и в община Севлиево, ще излязат от състоянието на перманентен „воден стрес“, а за нуждите им годишно са необходими около 5 млн. литра вода /без загубите/. Количеството е напълно достатъчно и по силите на язовир „Ал. Стамболийски“, който е проектиран така, че годишно може да напълни два пъти обема си.

Засегнати от безводието в момента са 18 населени места в община Севлиево, 6 в община Сухиндол и 20 в община Павликени, за които язовирът е без алтернативен източник на вода, стана ясно още от срещата. В община Сухиндол има много кладенци, които обаче са запечатани от РИОСВ защото водата в тях е негодна за пиене заради наличие на тежки метали.

Според представителите на НЕК инициативата е възможна да се случи, за което е нужно положително становище от Министерството на околната среда и водите.

По темата предстоят срещи между областния управител Людмила Илева, представители на МОСВ и МРРБ, както и с останалите кметове на общини в областта.