По покана на НУ „Цани Гинчев“ в град Лясковец заместник областният управител доц. д-р Соня Будева присъства на Националната изложба на ученическото творчество „Заедно“. Проявата се състоя в Музея на гурбетчийството и градинарството в Лясковец и се провежда за шести път.

Сред официалните гости бяха още заместник кмета на Лясковец инж. Росица Господинова, Росица Димитрова директор дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ в община Велико Търново и  Екатерина Миновска от РУО.

Доц. Соня Будева поздрави организаторите и гостите на тържеството:

„В рамките на последните три седмици присъствам като гост на няколко събития, свързани с изяви на деца в град Лясковец. Това показва, че Община Лясковец е пример, как въпреки трудните моменти, предизвикани от различни кризи, фокусът се поставя не върху проблемите, а върху търсенето на решения.

Често сравняваме децата сега, с децата от предходни поколения и ни се струва, че сега са по-пасивни и неангажирани, но това се оказва грешка от наша страна, защото се опровергава от участието на толкова много деца от различни възрасти в толкова различни конкурси, състезания и други прояви. А може би пасивни сме ние възрастните. Децата имат нужда от повече внимание, за да могат да намерят своето Аз, да разкрият своята индивидуалност.

Благодаря на всички учители и родители, че подкрепяте децата! Нека не ги вкарваме в рамки, а да им помогнем да развият уникалните си и силни черти, които ще им носят успехи в бъдеще.

Пожелавам на НУ „Цани Гинчев“ и на Община Лясковец да запазят енергията си и тези, вече станали традиция, инициативи!“

Националната изложба на ученическо творчество „Заедно“ се превърна в празник, защото деца от предучилищна и начална училищна възраст се представиха с песни, танци, сценки и рисунки.